L  I  V  E    Χ  Α  Ρ  Τ  Η  Σ   Κ Α Ι Ρ Ι Κ Ω Ν  Σ Υ Ν Θ Η Κ Ω Ν  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ    -  21 / 04 / 2024, 01:42
Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Η   Ε Π Ι Κ Ι Ν Δ Υ Ν Ω Ν   Φ Α Ι Ν Ο Μ Ε Ν Ω Ν   Μ Ε   Ε Ι Κ Ο Ν Ι Δ Ι Α ( ενημέρωση ανά 10 λεπτά )

Σύμβολα   ≥ 7  bf
Σφοδρός
άν.


>=9 bf
θύελλαΧιονόπτωση


Περιορισμένη
ορατότητα


Ολισθηρότητα


Ισχ.παγετός


Κίνδυνος
πλημμύρας


Κίνδυνος
πυρκαγιάς
                         
                     
 

Κλειδί off
°C,%

 
         

Πάρνηθα off
°C,%

                 
                             
   

       
 

       
              Άν.Λιόσια off
°C,%
Εκάλη off
°C,%
Διόνυσος 1:33
 
11.9°C,38%
Ν.Μάκρη 01:30
15.5°C,69%
 
       

 
               

 
           

Ν.Κόσμος off
°C,%

 

       

Κάντζα 1:32
  13.7°C,80%

Σπάτα 1:12
13.7°C,81%

 
     

Νίκαια 1:38
15.7°C,73%

 

 

     

 
       

 

   

 

   
         

Φάληρο off
°C,%

     

 

 

 

Μαρκ/λο  1:28
13.1°C,85%

Π. Ράφτη 1:21
15.2°C,75%

 
                 

  
 
           

 

Καλύβια 1:37
14.5°C,78%
  
             

Βάρκιζα off
°C,%

 

Κερατέα 1:16
14.2°C,79%

  
                           
                             
                           

Λαύριο 1:25
15.7°C,78%

 
Daily
Rain
mm
Rain
Rate
mm/h
Κάντζα
0.0 0.0
Σπάτα
0.0 0.0
Μαρκόπουλο
0.0 0.0
Καλύβια
0.0 0.0
Κερατέα
0.0 0.0
Π.Ράφτη
0.0 0.0
Λαύριο
0.0 0.0
Βάρκιζα
0.0 0.0
Πάρνηθα
0.0 0.0
Διόνυσος
0.0 0.0
Εκάλη
0.0 0.0
Ν.Μάκρη
0.0 0.0
Ασπρόπυργος
0.0 0.0
Α. Λιόσια
0.0 0.0
Νίκαια
0.0 0.0
Ν.Κόσμος
0.0 0.0
Π.Φάληρο
0.0 0.0
Max - Min
καταγραφές

Max - Min
καταγραφές
Τρέχουσες
Καταγραφές
15.7 °C

 11.9°C

85% 38% 14.5 Km/h (3bf ) - Ν Τρέχουσες
Καταγραφές
Νίκαια Διόνυσος Μαρκόπουλο Διόνυσος Κερατέα
24ώρου
Καταγραφές
16.1 °C 11.3 °C 85% 38% 35.4 Km/h 24ώρου
Καταγραφές
Νίκαια Διόνυσος Μαρκόπουλο Διόνυσος Κερατέα