L  I  V  E    Χ  Α  Ρ  Τ  Η  Σ   Κ Α Ι Ρ Ι Κ Ω Ν  Σ Υ Ν Θ Η Κ Ω Ν  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ    -  01 / 08 / 2021, 19:52
Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Η   Ε Π Ι Κ Ι Ν Δ Υ Ν Ω Ν   Φ Α Ι Ν Ο Μ Ε Ν Ω Ν   Μ Ε   Ε Ι Κ Ο Ν Ι Δ Ι Α ( ενημέρωση ανά 10 λεπτά )

Σύμβολα   ≥ 7  bf
Σφοδρός
άν.


>=9 bf
θύελλαΧιονόπτωση


Περιορισμένη
ορατότητα


Ολισθηρότητα


Ισχ.παγετός


Κίνδυνος
πλημμύρας


Κίνδυνος
πυρκαγιάς
                         
                     
 

Κλειδί off
°C,%

 
         

Πάρνηθα off
°C,%

                 
                             
   

       
 

       
              Άν.Λιόσια off
°C,%
Εκάλη off
°C,%
Διόνυσος 19:44
 
32.0°C,39%
Ν.Μάκρη 19:43
31.5°C,59%
 
       

 
               

 
           

Ν.Κόσμος off
°C,%

 

       

Κάντζα 19:44
  32.9°C,43%

Σπάτα off
°C,%

 
     

Νίκαια 19:48
33.0°C,56%

 

 

     

 
       

 

   

 

   
         

Φάληρο off
°C,%

     

 

 

 

Μαρκ/λο 19:40
33.0°C,51%

Π. Ράφτη 19:32
32.7°C,51%

 
                 

  
 
           

 

Καλύβια 19:47
32.5°C,45%
  
             

Βάρκιζα off
°C,%

 

Κερατέα 19:25
32.4°C,41%

  
                           
                             
                           

Λαύριο 19:38
32.1°C,53%

 
Daily
Rain
mm
Rain
Rate
mm/h
Κάντζα
0.0 0.0
Σπάτα
0.0 0.0
Μαρκόπουλο
0.0 0.0
Καλύβια
0.0 0.0
Κερατέα
0.0 0.0
Π.Ράφτη
0.0 0.0
Λαύριο
0.0 0.0
Βάρκιζα
0.0 0.0
Πάρνηθα
0.0 0.0
Διόνυσος
0.0 0.0
Εκάλη
0.0 0.0
Ν.Μάκρη
0.0 0.0
Ασπρόπυργος
0.0 0.0
Α. Λιόσια
0.0 0.0
Νίκαια
0.0 0.0
Ν.Κόσμος
0.0 0.0
Π.Φάληρο
0.0 0.0
Max - Min
καταγραφές

Max - Min
καταγραφές
Τρέχουσες
Καταγραφές
33.0 °C

 31.5°C

59% 39% 9.7 Km/h (2bf ) - ΒΑ Τρέχουσες
Καταγραφές
Νίκαια Νέα Μάκρη Νέα Μάκρη Διόνυσος Λαύριο
24ώρου
Καταγραφές
38.9 °C 24.1 °C 68% 23% 43.5 Km/h 24ώρου
Καταγραφές
Κάντζα Κάντζα Λαύριο Διόνυσος Πόρτο-Ράφτη