L  I  V  E    Χ  Α  Ρ  Τ  Η  Σ   Κ Α Ι Ρ Ι Κ Ω Ν  Σ Υ Ν Θ Η Κ Ω Ν  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ    -  25 / 06 / 2019, 02:31
Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Η   Ε Π Ι Κ Ι Ν Δ Υ Ν Ω Ν   Φ Α Ι Ν Ο Μ Ε Ν Ω Ν   Μ Ε   Ε Ι Κ Ο Ν Ι Δ Ι Α ( ενημέρωση ανά 10 λεπτά )

Σύμβολα   ≥ 7  bf
Σφοδρός
άν.


>=9 bf
θύελλαΧιονόπτωση


Περιορισμένη
ορατότητα


Ολισθηρότητα


Ισχ.παγετός


Κίνδυνος
πλημμύρας


Κίνδυνος
πυρκαγιάς
                         
                     
 

Κλειδί off
°C,%

 
         

Πάρνηθα off
°C,%

                 
                             
   

       
 

       
              Άν.Λιόσια off
°C,%
Εκάλη off
°C,%
Διόνυσος 2:14
 
22.2°C,75%
Ν.Μάκρη off
°C,%
 
       

 
               

 
           

Ν.Κόσμος off
°C,%

 

       

Κάντζα off
  °C,%

Σπάτα 2:20
26.8°C,54%

 
     

Νίκαια off
°C,%

 

 

     

 
       

 

   

 

   
         

Φάληρο off
°C,%

     

 

 

 

Μαρκ/λο off
°C,%

Π. Ράφτη off
°C,%

 
                 

  
 
           

 

Καλύβια off
°C,%
  
             

Βάρκιζα 2:26
---°C,---%

 

Κερατέα off
°C,55%

  
                           
                             
                           

Λαύριο 2:14
26.8°C,67%

 
Daily
Rain
mm
Rain
Rate
mm/h
Κάντζα
0.0 0.0
Σπάτα
0.0 0.0
Μαρκόπουλο
0.0 0.0
Καλύβια
0.0 0.0
Κερατέα
0.0 0.0
Π.Ράφτη
0.0 0.0
Λαύριο
0.0 0.0
Βάρκιζα
0.0 -0.2
Πάρνηθα
0.0 0.0
Διόνυσος
0.0 0.0
Εκάλη
0.0 0.0
Ν.Μάκρη
0.0 0.0
Ασπρόπυργος
0.0 0.0
Α. Λιόσια
0.0 0.0
Νίκαια
0.0 0.0
Ν.Κόσμος
0.0 0.0
Π.Φάληρο
0.0 0.0
Max - Min
καταγραφές

Max - Min
καταγραφές
Τρέχουσες
Καταγραφές
26.8 °C

 ---°C

75% ---% 9.7 Km/h (2bf ) - Β Τρέχουσες
Καταγραφές
Λαύριο Βάρκιζα Διόνυσος Βάρκιζα Λαύριο
24ώρου
Καταγραφές
27.7 °C --- °C 79% ---% 32.2 Km/h 24ώρου
Καταγραφές
Λαύριο Βάρκιζα Σπάτα Βάρκιζα Λαύριο