Ζωντανά ο καιρός στο Νομό Αττικής

   

Μηνιαίες καταγραφές των σταθμών της  Ανατολικής Αττικής

 Σταθμοί

Ν. Μάκρη Κάντζα Σπάτα Μαρκόπουλο Καλύβια Κερατέα Πόρτο Ράφτη Λαύριο Βάρκιζα
   Temp. max: 30.5 oC 36.6 oC 36.9 oC 19.6  oC 35.8 oC 18.7 oC 23.9 oC 34.5 oC 36.2 oC
    Temp. min: 17.9 oC 21.6 oC 21.6 oC 3.3 oC 21.2 oC 6.2 oC 4.9 oC 22.1 oC 22.6 oC
 Temp. mean: 28.oC 28.9oC 28.2oC 27.7oC 28.0oC oC 28.1oC 28.1oC 29.1oC
             Rain : 0.0 mm 0.6 mm 0.0 mm 82.6 mm 0.0 mm 0.4 mm 131.4 mm 0.0 mm 0.0 mm
      Rate max: 0.0 mm/h 0.2 mm/h 0.0 mm/h 102.8 mm/h 0.0 mm/h 0.2 mm/h 500.8 mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h
   Days Rain :  0  3  0  0  0  0  0  0  0
   Max Speed: 32.2 km/h 35.4 km/h 61.2 km/h 32.2 km/h 70.8 km/h 33.8 km/h 66.0 km/h 66.0 km/h 56.3 km/h
   Avg Speed:  8. km/h  4.2 km/h  12.1 km/h  10.4 km/h  10.5 km/h   km/h  13.7 km/h  15.1 km/h  10.4 km/h
   Humid.max: 79% 77% 82% 100% 78% 92% 100% 80% 83%
    Humid.min: 28% 23% 21% 44% 23% 50% 34% 28% 18%
   Barom.max: 1017.9 hpa 1017.6 hpa 1013.5 hpa 1021.3 hpa 1016.8 hpa 1028.1 hpa 1026.7 hpa 1013.7 hpa 1015.7 hpa
    Barom.min: 1012.5 hpa 1006.1 hpa 1001.2 hpa 1001.5 hpa 1004.8 hpa 1020.8 hpa 1004.7 hpa 1001.2 hpa 1003.7hpa

Ετήσιες καταγραφές των σταθμών της  Ανατολικής Αττικής

 Σταθμοί

Ν. Μάκρη Κάντζα Σπάτα Μαρκόπουλο Καλύβια Κερατέα Πόρτο Ράφτη Λαύριο Βάρκιζα
   Temp. max: 17.9 oC 36.8 oC 37.8 oC 8.3  oC 36.8 oC 37.3 oC 9.3 oC 35.9 oC 36.2 oC
    Temp. min: 1.1 oC -2.4 oC -1.0 oC 0.6 oC -1.3 oC -0.6 oC 4.9 oC 0.1 oC 22.6 oC
             Rain : 270.4 mm 459.6 mm 427.4 mm 135.0 mm 241.6 mm 403.2 mm 131.4 mm 315.2 mm 317.6 mm
      Rate max: 151.6 mm/h 1440.0 mm/h 677.6 mm/h 102.8 mm/h 172.0 mm/h 118.8 mm/h 500.8 mm/h 886.2 mm/h 606.4 mm/h
   Max Speed: 56.3 km/h 61.2 km/h 90.1 km/h 78.9 km/h 88.5 km/h 85.3 km/h 66.0 km/h 95.0 km/h 86.9 km/h
  Humid.max: 100% 96% 96% 100% 95% 95% 100% 95% 95%
    Humid.min: 16% 18% 20% 44% 23% 19% 34% 26% 18%
   Barom.max: 1032.8 hpa 1030.5 hpa 1025.5 hpa 1032.5 hpa 1028.9 hpa 1030.4 hpa 1026.7 hpa 1025.5 hpa 1027.9 hpa
    Barom.min: 994.1 hpa 995.2 hpa 990.3 hpa 999.1 hpa 993.5 hpa 993.4 hpa 1004.7 hpa 990.8 hpa 992.9hpa

 

 

   * Τα μετεωρολογικά δεδομένα των σταθμών: Κάντζας, Σπάτων κ΄  Λαυρίου παρέχονται στην atticaweather απο το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
 του Αστεροσκοπείου Αθηνών (
http://www.meteo.gr/) το οποίο κ΄ ευχαριστούμε θερμά!

** Ο χρήστης αναλαμβάνει με δικιά του ευθύνη, την οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων. Η atticaweather είναι ερασιτεχνική σελίδα καιρού κ΄  παρέχει τα δεδομένα της ελεύθερα στους τελικούς χρήστες και αποποιείται τυχόν εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες για οποιαδήποτε σκοπό. Σε καμμία περίπτωση η atticaweather  δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη απέναντι στον τελικό χρήστη ή σε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη ζημιά ή απώλεια κέρδους που μπορεί να αποβεί από την χρήση των δεδομένων της.

Εχουμε 5 επισκέπτες συνδεδεμένους