Ζωντανά ο καιρός στο Νομό Αττικής

   

Μηνιαίες καταγραφές των σταθμών της  Ανατολικής Αττικής

 Σταθμοί

Ν. Μάκρη Κάντζα Σπάτα Μαρκόπουλο Καλύβια Κερατέα Πόρτο Ράφτη Λαύριο Βάρκιζα
   Temp. max: 33.7 oC 33.4 oC 35.1 oC 31.3  oC 31.8 oC oC oC 33.1 oC 33.6 oC
    Temp. min: 13.2 oC 11.7 oC 19.9 oC 12.6 oC 12.8 oC oC oC 14.4 oC -67.8 oC
 Temp. mean: 20.oC 20.1oC 19.5oC 20.4oC 20.5oC oC 21.0oC 21.5oC 27.5oC
             Rain : 50.8 mm 29.4 mm 0.0 mm 36.0 mm 14.8 mm 26.4 mm 15.6 mm 23.0 mm 19.6 mm
      Rate max: 188.8 mm/h 138.8 mm/h 0.0 mm/h 182.8 mm/h 36.4 mm/h mm/h mm/h 99.4 mm/h 116.4 mm/h
   Days Rain :  7  13  6  6  5  0  4  4  1
   Max Speed: 59.5 km/h 43.5 km/h 61.2 km/h 32.2 km/h 51.5 km/h km/h km/h 59.5 km/h 56.3 km/h
   Avg Speed:  5. km/h  2.3 km/h  6.6 km/h  6.1 km/h  5.7 km/h   km/h  8.4 km/h  8.5 km/h  9.3 km/h
   Humid.max: 95% 95% 76% 100% 94% % % 93% 93%
    Humid.min: 31% 29% 31% 41% 29% % % 29% 32%
   Barom.max: 1022.6 hpa 1025.4 hpa 1013.6 hpa 1025.2 hpa 1023.6 hpa hpa hpa 1020.1 hpa 1016.1 hpa
    Barom.min: 1004.7 hpa 1007.8 hpa 997.5 hpa 1007.6 hpa 1006.6 hpa hpa hpa 1003.7 hpa 999.9hpa

Ετήσιες καταγραφές των σταθμών της  Ανατολικής Αττικής

 Σταθμοί

Ν. Μάκρη Κάντζα Σπάτα Μαρκόπουλο Καλύβια Κερατέα Πόρτο Ράφτη Λαύριο Βάρκιζα
   Temp. max: 16.4 oC 37.1 oC 36.7 oC 14.5  oC 38.1 oC oC oC 35.4 oC 33.6 oC
    Temp. min: 1.7 oC -0.1 oC 1.3 oC 0.5 oC 1.4 oC oC oC 1.8 oC -67.8 oC
             Rain : 335.0 mm 311.2 mm 298.6 mm 347.2 mm 265.8 mm 355.6 mm 262.0 mm 257.2 mm 146.0 mm
      Rate max: 188.8 mm/h 1645.8 mm/h 138.8 mm/h 960.0 mm/h 135.6 mm/h mm/h mm/h 122.6 mm/h 202.2 mm/h
   Max Speed: 77.2 km/h 56.3 km/h 78.9 km/h 74.0 km/h 85.3 km/h km/h km/h 93.3 km/h 75.6 km/h
  Humid.max: 96% 95% 97% 100% 95% % % 94% 95%
    Humid.min: 20% 20% 21% 33% 18% % % 20% 23%
   Barom.max: 1039.7 hpa 1042.7 hpa 1037.6 hpa 1042.4 hpa 1040.9 hpa hpa hpa 1037.3 hpa 1040.3 hpa
    Barom.min: 988.0 hpa 991.1 hpa 986.2 hpa 990.7 hpa 990.5 hpa hpa hpa 987.8 hpa 990.0hpa

 

 

   * Τα μετεωρολογικά δεδομένα των σταθμών: Κάντζας, Σπάτων κ΄  Λαυρίου παρέχονται στην atticaweather απο το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
 του Αστεροσκοπείου Αθηνών (
http://www.meteo.gr/) το οποίο κ΄ ευχαριστούμε θερμά!

** Ο χρήστης αναλαμβάνει με δικιά του ευθύνη, την οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων. Η atticaweather είναι ερασιτεχνική σελίδα καιρού κ΄  παρέχει τα δεδομένα της ελεύθερα στους τελικούς χρήστες και αποποιείται τυχόν εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες για οποιαδήποτε σκοπό. Σε καμμία περίπτωση η atticaweather  δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη απέναντι στον τελικό χρήστη ή σε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη ζημιά ή απώλεια κέρδους που μπορεί να αποβεί από την χρήση των δεδομένων της.

Εχουμε 5 επισκέπτες συνδεδεμένους