Ζωντανά ο καιρός στο Νομό Αττικής

   

Μηνιαίες καταγραφές των σταθμών της  Ανατολικής Αττικής

 Σταθμοί

Ν. Μάκρη Κάντζα Σπάτα Μαρκόπουλο Καλύβια Κερατέα Πόρτο Ράφτη Λαύριο Βάρκιζα
   Temp. max: 30.1 oC 29.4 oC oC 29.6  oC 28.6 oC oC oC 28.1 oC 33.6 oC
    Temp. min: 11.2 oC 9.3 oC oC 10.3 oC 10.3 oC oC oC 11.6 oC -67.8 oC
 Temp. mean: 19.oC 18.7oC 19.0oC 19.2oC 19.3oC oC 19.2oC 19.2oC 27.5oC
             Rain : 10.2 mm 11.4 mm 14.4 mm 5.2 mm 4.8 mm 4.8 mm 2.6 mm 15.0 mm 19.6 mm
      Rate max: 29.2 mm/h 11.6 mm/h mm/h 11.0 mm/h 102.8 mm/h mm/h mm/h 137.2 mm/h 116.4 mm/h
   Days Rain :  2  3  3  3  2  0  2  3  1
   Max Speed: 59.5 km/h 48.3 km/h km/h 32.2 km/h 69.2 km/h km/h km/h 72.4 km/h 56.3 km/h
   Avg Speed:  7 km/h  3.0 km/h  10.9 km/h  9.5 km/h  9.2 km/h   km/h  10.6 km/h  11.8 km/h  9.3 km/h
   Humid.max: 91% 91% % 97% 90% % % 91% 93%
    Humid.min: 26% 19% % 32% 22% % % 28% 32%
   Barom.max: 1022.4 hpa 1022.5 hpa hpa 1023.0 hpa 1023.3 hpa hpa hpa 1021.7 hpa 1016.1 hpa
    Barom.min: 998.3 hpa 998.2 hpa hpa 998.6 hpa 999.2 hpa hpa hpa 997.9 hpa 999.9hpa

Ετήσιες καταγραφές των σταθμών της  Ανατολικής Αττικής

 Σταθμοί

Ν. Μάκρη Κάντζα Σπάτα Μαρκόπουλο Καλύβια Κερατέα Πόρτο Ράφτη Λαύριο Βάρκιζα
   Temp. max: 14.4 oC 29.4 oC oC 13.3  oC 28.6 oC oC oC 28.1 oC 33.6 oC
    Temp. min: 2.2 oC -1.0 oC oC -67.8 oC 2.7 oC oC oC 1.6 oC -67.8 oC
             Rain : 123.8 mm 154.4 mm 109.4 mm 142.2 mm 110.4 mm 135.0 mm 120.8 mm 122.4 mm 146.0 mm
      Rate max: 104.4 mm/h 113.0 mm/h mm/h 164.6 mm/h 102.8 mm/h mm/h mm/h 230.4 mm/h 202.2 mm/h
   Max Speed: 78.9 km/h 56.3 km/h km/h 83.7 km/h 83.7 km/h km/h km/h 83.7 km/h 75.6 km/h
  Humid.max: 95% 94% % 99% 92% % % 93% 95%
    Humid.min: 26% 19% % 32% 22% % % 28% 23%
   Barom.max: 1032.7 hpa 1035.5 hpa hpa 1034.3 hpa 1033.5 hpa hpa hpa 1029.5 hpa 1040.3 hpa
    Barom.min: 998.3 hpa 998.2 hpa hpa 998.6 hpa 999.2 hpa hpa hpa 997.9 hpa 990.0hpa

 

 

   * Τα μετεωρολογικά δεδομένα των σταθμών: Κάντζας, Σπάτων κ΄  Λαυρίου παρέχονται στην atticaweather απο το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
 του Αστεροσκοπείου Αθηνών (
http://www.meteo.gr/) το οποίο κ΄ ευχαριστούμε θερμά!

** Ο χρήστης αναλαμβάνει με δικιά του ευθύνη, την οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων. Η atticaweather είναι ερασιτεχνική σελίδα καιρού κ΄  παρέχει τα δεδομένα της ελεύθερα στους τελικούς χρήστες και αποποιείται τυχόν εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες για οποιαδήποτε σκοπό. Σε καμμία περίπτωση η atticaweather  δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη απέναντι στον τελικό χρήστη ή σε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη ζημιά ή απώλεια κέρδους που μπορεί να αποβεί από την χρήση των δεδομένων της.

Εχουμε 4 επισκέπτες συνδεδεμένους