Ζωντανά ο καιρός στο Νομό Αττικής

   

Μηνιαίες καταγραφές των σταθμών της  Ανατολικής Αττικής

 Σταθμοί

Ν. Μάκρη Κάντζα Σπάτα Μαρκόπουλο Καλύβια Κερατέα Πόρτο Ράφτη Λαύριο Βάρκιζα
   Temp. max: 23.4 oC 22.9 oC oC 21.9  oC 22.6 oC oC oC 22.5 oC 33.6 oC
    Temp. min: 0.7 oC -1.2 oC oC 0.4 oC 0.3 oC oC oC 1.9 oC -67.8 oC
 Temp. mean: 12.oC 11.5oC 11.0oC 12.0oC 12.0oC oC 13.0oC 13.1oC 27.5oC
             Rain : 44.2 mm 34.6 mm 25.4 mm 37.2 mm 39.0 mm 45.4 mm 39.6 mm 24.0 mm 19.6 mm
      Rate max: 45.6 mm/h 65.8 mm/h mm/h 63.2 mm/h 82.8 mm/h mm/h mm/h 74.8 mm/h 116.4 mm/h
   Days Rain :  10  7  8  10  8  0  9  7  1
   Max Speed: 61.2 km/h 66.0 km/h km/h 32.2 km/h 69.2 km/h km/h km/h 64.4 km/h 56.3 km/h
   Avg Speed:  8. km/h  4.2 km/h  8.8 km/h  9.4 km/h  9.9 km/h   km/h  10.2 km/h  12.5 km/h  9.3 km/h
   Humid.max: 95% 94% % 99% 92% % % 91% 93%
    Humid.min: 37% 32% % 41% 32% % % 37% 32%
   Barom.max: 1028.9 hpa 1032.2 hpa hpa 1031.9 hpa 1030.3 hpa hpa hpa 1027.0 hpa 1016.1 hpa
    Barom.min: 1003.6 hpa 1006.5 hpa hpa 1006.3 hpa 1005.1 hpa hpa hpa 1002.0 hpa 999.9hpa

Ετήσιες καταγραφές των σταθμών της  Ανατολικής Αττικής

 Σταθμοί

Ν. Μάκρη Κάντζα Σπάτα Μαρκόπουλο Καλύβια Κερατέα Πόρτο Ράφτη Λαύριο Βάρκιζα
   Temp. max: 8.8 oC 22.9 oC oC 8.5  oC 22.6 oC oC oC 22.5 oC 33.6 oC
    Temp. min: 0.7 oC -1.2 oC oC 0.4 oC 0.3 oC oC oC 1.9 oC -67.8 oC
             Rain : 44.2 mm 34.6 mm 25.4 mm 37.2 mm 39.0 mm 45.4 mm 39.6 mm 24.0 mm 146.0 mm
      Rate max: 45.6 mm/h 65.8 mm/h mm/h 63.2 mm/h 82.8 mm/h mm/h mm/h 74.8 mm/h 202.2 mm/h
   Max Speed: 61.2 km/h 66.0 km/h km/h 75.6 km/h 69.2 km/h km/h km/h 64.4 km/h 75.6 km/h
  Humid.max: 95% 94% % 99% 92% % % 91% 95%
    Humid.min: 37% 32% % 41% 32% % % 37% 23%
   Barom.max: 1028.9 hpa 1032.2 hpa hpa 1031.9 hpa 1030.3 hpa hpa hpa 1027.0 hpa 1040.3 hpa
    Barom.min: 1003.6 hpa 1006.5 hpa hpa 1006.3 hpa 1005.1 hpa hpa hpa 1002.0 hpa 990.0hpa

 

 

   * Τα μετεωρολογικά δεδομένα των σταθμών: Κάντζας, Σπάτων κ΄  Λαυρίου παρέχονται στην atticaweather απο το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
 του Αστεροσκοπείου Αθηνών (
http://www.meteo.gr/) το οποίο κ΄ ευχαριστούμε θερμά!

** Ο χρήστης αναλαμβάνει με δικιά του ευθύνη, την οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων. Η atticaweather είναι ερασιτεχνική σελίδα καιρού κ΄  παρέχει τα δεδομένα της ελεύθερα στους τελικούς χρήστες και αποποιείται τυχόν εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες για οποιαδήποτε σκοπό. Σε καμμία περίπτωση η atticaweather  δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη απέναντι στον τελικό χρήστη ή σε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη ζημιά ή απώλεια κέρδους που μπορεί να αποβεί από την χρήση των δεδομένων της.

Εχουμε 6 επισκέπτες συνδεδεμένους