Ζωντανά ο καιρός στο Νομό Αττικής

   

Μηνιαίες καταγραφές των σταθμών της  Ανατολικής Αττικής

 Σταθμοί

Ν. Μάκρη Κάντζα Σπάτα Μαρκόπουλο Καλύβια Κερατέα Πόρτο Ράφτη Λαύριο Βάρκιζα
   Temp. max: 30.5 oC 29.7 oC oC 29.8  oC 29.4 oC oC oC 28.3 oC 33.6 oC
    Temp. min: 25.1 oC 23.4 oC oC 24.2 oC 24.2 oC oC oC 26.8 oC -67.8 oC
 Temp. mean: 27.oC 25.3oC 25.4oC 25.7oC 25.6oC oC 27.4oC 27.6oC 27.5oC
             Rain : 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 19.6 mm
      Rate max: 0.0 mm/h 0.0 mm/h mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h mm/h mm/h 0.0 mm/h 116.4 mm/h
   Days Rain :  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   Max Speed: 35.4 km/h 25.7 km/h km/h 32.2 km/h 49.9 km/h km/h km/h 46.7 km/h 56.3 km/h
   Avg Speed:  8 km/h  1.3 km/h  9.7 km/h  6.9 km/h  7.6 km/h   km/h  13.2 km/h  13.5 km/h  9.3 km/h
   Humid.max: 55% 60% % 66% 57% % % 56% 93%
    Humid.min: 44% 44% % 53% 44% % % 48% 32%
   Barom.max: 1012.1 hpa 1015.4 hpa hpa 1015.3 hpa 1013.7 hpa hpa hpa 1010.5 hpa 1016.1 hpa
    Barom.min: 1010.6 hpa 1013.7 hpa hpa 1013.8 hpa 1012.1 hpa hpa hpa 1008.7 hpa 999.9hpa

Ετήσιες καταγραφές των σταθμών της  Ανατολικής Αττικής

 Σταθμοί

Ν. Μάκρη Κάντζα Σπάτα Μαρκόπουλο Καλύβια Κερατέα Πόρτο Ράφτη Λαύριο Βάρκιζα
   Temp. max: 25.1 oC 36.6 oC oC 24.2  oC 35.8 oC oC oC 34.2 oC 33.6 oC
    Temp. min: 0.4 oC -1.7 oC oC -1.4 oC -0.9 oC oC oC 0.5 oC -67.8 oC
             Rain : 208.8 mm 192.0 mm 201.6 mm 189.2 mm 164.0 mm 170.4 mm 163.0 mm 145.2 mm 146.0 mm
      Rate max: 139.4 mm/h 142.2 mm/h mm/h 114.0 mm/h 61.6 mm/h mm/h mm/h 125.2 mm/h 202.2 mm/h
   Max Speed: 66.0 km/h 61.2 km/h km/h 83.7 km/h 83.7 km/h km/h km/h 78.9 km/h 75.6 km/h
  Humid.max: 96% 94% % 100% 94% % % 94% 95%
    Humid.min: 0% 17% % 29% 18% % % 21% 23%
   Barom.max: 1037.1 hpa 1040.2 hpa hpa 1039.5 hpa 1038.6 hpa hpa hpa 1035.0 hpa 1040.3 hpa
    Barom.min: 996.5 hpa 999.0 hpa hpa 998.8 hpa 997.7 hpa hpa hpa 994.2 hpa 990.0hpa

 

 

   * Τα μετεωρολογικά δεδομένα των σταθμών: Κάντζας, Σπάτων κ΄  Λαυρίου παρέχονται στην atticaweather απο το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
 του Αστεροσκοπείου Αθηνών (
http://www.meteo.gr/) το οποίο κ΄ ευχαριστούμε θερμά!

** Ο χρήστης αναλαμβάνει με δικιά του ευθύνη, την οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων. Η atticaweather είναι ερασιτεχνική σελίδα καιρού κ΄  παρέχει τα δεδομένα της ελεύθερα στους τελικούς χρήστες και αποποιείται τυχόν εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες για οποιαδήποτε σκοπό. Σε καμμία περίπτωση η atticaweather  δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη απέναντι στον τελικό χρήστη ή σε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη ζημιά ή απώλεια κέρδους που μπορεί να αποβεί από την χρήση των δεδομένων της.

Εχουμε 3 επισκέπτες συνδεδεμένους