Ζωντανά ο καιρός στο Νομό Αττικής

   

Μηνιαίες καταγραφές των σταθμών της  Ανατολικής Αττικής

 Σταθμοί

Ν. Μάκρη Κάντζα Σπάτα Μαρκόπουλο Καλύβια Κερατέα Πόρτο Ράφτη Λαύριο Βάρκιζα
   Temp. max: 36.7 oC 38.9 oC oC 36.8  oC 38.7 oC oC oC 37.1 oC 33.6 oC
    Temp. min: 25.8 oC 24.1 oC oC 25.2 oC 26.1 oC oC oC 25.8 oC -67.8 oC
 Temp. mean: 31.oC 30.8oC 24.9oC 31.4oC 32.5oC oC 31.6oC 30.8oC 27.5oC
             Rain : 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 19.6 mm
      Rate max: 0.0 mm/h 0.0 mm/h mm/h 0.0 mm/h 0.0 mm/h mm/h mm/h 0.0 mm/h 116.4 mm/h
   Days Rain :  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   Max Speed: 22.5 km/h 25.7 km/h km/h 32.2 km/h 37.0 km/h km/h km/h 41.8 km/h 56.3 km/h
   Avg Speed:  4. km/h  3.5 km/h  1.6 km/h  7.1 km/h  7.1 km/h   km/h  9.3 km/h  8.4 km/h  9.3 km/h
   Humid.max: 55% 49% % 59% 43% % % 68% 93%
    Humid.min: 33% 27% % 40% 25% % % 29% 32%
   Barom.max: 1009.1 hpa 1012.5 hpa hpa 1012.5 hpa 1011.3 hpa hpa hpa 1008.1 hpa 1016.1 hpa
    Barom.min: 1006.3 hpa 1009.7 hpa hpa 1009.4 hpa 1008.2 hpa hpa hpa 1005.2 hpa 999.9hpa

Ετήσιες καταγραφές των σταθμών της  Ανατολικής Αττικής

 Σταθμοί

Ν. Μάκρη Κάντζα Σπάτα Μαρκόπουλο Καλύβια Κερατέα Πόρτο Ράφτη Λαύριο Βάρκιζα
   Temp. max: 25.8 oC 42.2 oC oC 25.2  oC 40.6 oC oC oC 38.4 oC 33.6 oC
    Temp. min: 0.7 oC -1.2 oC oC 0.3 oC -0.3 oC oC oC 0.6 oC -67.8 oC
             Rain : 216.4 mm 143.8 mm 159.2 mm 121.8 mm 114.0 mm 130.2 mm 115.6 mm 84.4 mm 146.0 mm
      Rate max: 225.8 mm/h 137.2 mm/h mm/h 93.6 mm/h 82.8 mm/h mm/h mm/h 91.4 mm/h 202.2 mm/h
   Max Speed: 80.5 km/h 66.0 km/h km/h 82.1 km/h 72.4 km/h km/h km/h 78.9 km/h 75.6 km/h
  Humid.max: 96% 95% % 99% 93% % % 93% 95%
    Humid.min: 15% 15% % 26% 10% % % 15% 23%
   Barom.max: 1032.7 hpa 1034.8 hpa hpa 1034.7 hpa 1033.4 hpa hpa hpa 1029.3 hpa 1040.3 hpa
    Barom.min: 997.9 hpa 1000.8 hpa hpa 1000.2 hpa 999.3 hpa hpa hpa 996.2 hpa 990.0hpa

 

 

   * Τα μετεωρολογικά δεδομένα των σταθμών: Κάντζας, Σπάτων κ΄  Λαυρίου παρέχονται στην atticaweather απο το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
 του Αστεροσκοπείου Αθηνών (
http://www.meteo.gr/) το οποίο κ΄ ευχαριστούμε θερμά!

** Ο χρήστης αναλαμβάνει με δικιά του ευθύνη, την οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων. Η atticaweather είναι ερασιτεχνική σελίδα καιρού κ΄  παρέχει τα δεδομένα της ελεύθερα στους τελικούς χρήστες και αποποιείται τυχόν εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες για οποιαδήποτε σκοπό. Σε καμμία περίπτωση η atticaweather  δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη απέναντι στον τελικό χρήστη ή σε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη ζημιά ή απώλεια κέρδους που μπορεί να αποβεί από την χρήση των δεδομένων της.

Εχουμε 1 επισκέπτη συνδεδεμένο