Ζωντανά ο καιρός στο Νομό Αττικής

   

Μηνιαίες καταγραφές των σταθμών της  Ανατολικής Αττικής

 Σταθμοί

Ν. Μάκρη Κάντζα Σπάτα Μαρκόπουλο Καλύβια Κερατέα Πόρτο Ράφτη Λαύριο Βάρκιζα
   Temp. max: oC 23.1 oC oC  oC 21.4 oC oC oC 23.1 oC 33.6 oC
    Temp. min: oC 3.2 oC oC oC 4.7 oC oC oC 5.8 oC -67.8 oC
 Temp. mean: 14.oC 13.8oC 13.5oC 13.9oC 13.7oC oC 14.7oC 14.5oC 27.5oC
             Rain : mm 1.0 mm mm mm 1.0 mm mm mm 1.2 mm 19.6 mm
      Rate max: mm/h 132.4 mm/h mm/h mm/h 1.6 mm/h mm/h mm/h 0.2 mm/h 116.4 mm/h
   Days Rain :  3  2  2  2  2  0  1  4  1
   Max Speed: km/h 45.1 km/h km/h 32.2 km/h 53.1 km/h km/h km/h 62.8 km/h 56.3 km/h
   Avg Speed:  5. km/h  3.1 km/h  9.7 km/h  8.3 km/h  7.7 km/h   km/h  10.2 km/h  10.8 km/h  9.3 km/h
   Humid.max: % 92% % % 89% % % 87% 93%
    Humid.min: % 30% % % 23% % % 33% 32%
   Barom.max: hpa 1031.7 hpa hpa hpa 1030.0 hpa hpa hpa 1026.3 hpa 1016.1 hpa
    Barom.min: hpa 1003.9 hpa hpa hpa 1002.6 hpa hpa hpa 999.3 hpa 999.9hpa

Ετήσιες καταγραφές των σταθμών της  Ανατολικής Αττικής

 Σταθμοί

Ν. Μάκρη Κάντζα Σπάτα Μαρκόπουλο Καλύβια Κερατέα Πόρτο Ράφτη Λαύριο Βάρκιζα
   Temp. max: oC 23.1 oC oC  oC 22.6 oC oC oC 23.1 oC 33.6 oC
    Temp. min: oC -1.2 oC oC oC -0.3 oC oC oC 0.6 oC -67.8 oC
             Rain : mm 104.6 mm mm mm 83.0 mm mm mm 57.2 mm 146.0 mm
      Rate max: mm/h 137.2 mm/h mm/h mm/h 82.8 mm/h mm/h mm/h 91.4 mm/h 202.2 mm/h
   Max Speed: km/h 66.0 km/h km/h km/h 70.8 km/h km/h km/h 78.9 km/h 75.6 km/h
  Humid.max: % 95% % % 93% % % 93% 95%
    Humid.min: % 22% % % 23% % % 26% 23%
   Barom.max: hpa 1034.8 hpa hpa hpa 1033.4 hpa hpa hpa 1029.3 hpa 1040.3 hpa
    Barom.min: hpa 1000.8 hpa hpa hpa 999.3 hpa hpa hpa 996.2 hpa 990.0hpa

 

 

   * Τα μετεωρολογικά δεδομένα των σταθμών: Κάντζας, Σπάτων κ΄  Λαυρίου παρέχονται στην atticaweather απο το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
 του Αστεροσκοπείου Αθηνών (
http://www.meteo.gr/) το οποίο κ΄ ευχαριστούμε θερμά!

** Ο χρήστης αναλαμβάνει με δικιά του ευθύνη, την οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων. Η atticaweather είναι ερασιτεχνική σελίδα καιρού κ΄  παρέχει τα δεδομένα της ελεύθερα στους τελικούς χρήστες και αποποιείται τυχόν εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες για οποιαδήποτε σκοπό. Σε καμμία περίπτωση η atticaweather  δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη απέναντι στον τελικό χρήστη ή σε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη ζημιά ή απώλεια κέρδους που μπορεί να αποβεί από την χρήση των δεδομένων της.

Εχουμε 9 επισκέπτες συνδεδεμένους