Ζωντανά ο καιρός στο Νομό Αττικής

   

Μηνιαίες καταγραφές των σταθμών της  Ανατολικής Αττικής

 Σταθμοί

Ν. Μάκρη Κάντζα Σπάτα Μαρκόπουλο Καλύβια Κερατέα Πόρτο Ράφτη Λαύριο Βάρκιζα
   Temp. max: 30.5 oC 22.6 oC 22.4 oC 19.6  oC 20.3 oC 18.7 oC 23.9 oC 20.7 oC 20.6 oC
    Temp. min: 17.9 oC 5.3 oC 6.3 oC 3.3 oC 6.8 oC 6.2 oC 4.9 oC 7.4 oC 8.4 oC
 Temp. mean: 13.oC 13.5oC 13.3oC 13.6oC 13.4oC oC 14.0oC 14.4oC 14.4oC
             Rain : 0.0 mm 114.2 mm 107.0 mm 82.6 mm 116.6 mm 0.4 mm 131.4 mm 56.4 mm 66.8 mm
      Rate max: 0.0 mm/h 21.0 mm/h 53.4 mm/h 102.8 mm/h 142.2 mm/h 0.2 mm/h 500.8 mm/h 29.0 mm/h 138.8 mm/h
   Days Rain :  10  12  10  9  8  0  10  11  11
   Max Speed: 32.2 km/h 43.5 km/h 59.5 km/h 32.2 km/h 59.5 km/h 33.8 km/h 66.0 km/h 57.9 km/h 61.2 km/h
   Avg Speed:  5. km/h  3.1 km/h  4.8 km/h  8.2 km/h  7.7 km/h   km/h  11.2 km/h  11.1 km/h  8.5 km/h
   Humid.max: 79% 96% 96% 100% 95% 92% 100% 92% 95%
    Humid.min: 28% 33% 33% 44% 30% 50% 34% 32% 35%
   Barom.max: 1017.9 hpa 1030.5 hpa 1025.5 hpa 1021.3 hpa 1028.9 hpa 1028.1 hpa 1026.7 hpa 1025.5 hpa 1027.9 hpa
    Barom.min: 1012.5 hpa 1003.2 hpa 998.6 hpa 1001.5 hpa 1002.0 hpa 1020.8 hpa 1004.7 hpa 999.0 hpa 1001.5hpa

Ετήσιες καταγραφές των σταθμών της  Ανατολικής Αττικής

 Σταθμοί

Ν. Μάκρη Κάντζα Σπάτα Μαρκόπουλο Καλύβια Κερατέα Πόρτο Ράφτη Λαύριο Βάρκιζα
   Temp. max: 17.9 oC 23.9 oC 23.3 oC 8.3  oC 23.2 oC 37.3 oC 9.3 oC 22.7 oC 20.6 oC
    Temp. min: 1.1 oC -2.4 oC -1.0 oC 0.6 oC -1.3 oC -0.6 oC 4.9 oC 0.1 oC 4.3 oC
             Rain : 270.4 mm 397.4 mm 400.2 mm 135.0 mm 213.2 mm 403.2 mm 131.4 mm 311.6 mm 267.0 mm
      Rate max: 151.6 mm/h 1440.0 mm/h 151.6 mm/h 102.8 mm/h 142.2 mm/h 118.8 mm/h 500.8 mm/h 886.2 mm/h 138.8 mm/h
   Max Speed: 56.3 km/h 61.2 km/h 90.1 km/h 78.9 km/h 88.5 km/h 85.3 km/h 66.0 km/h 95.0 km/h 86.9 km/h
  Humid.max: 100% 96% 96% 100% 95% 95% 100% 95% 95%
    Humid.min: 16% 18% 30% 44% 24% 19% 34% 26% 30%
   Barom.max: 1032.8 hpa 1030.5 hpa 1025.5 hpa 1032.5 hpa 1028.9 hpa 1030.4 hpa 1026.7 hpa 1025.5 hpa 1027.9 hpa
    Barom.min: 994.1 hpa 995.2 hpa 990.3 hpa 999.1 hpa 993.5 hpa 993.4 hpa 1004.7 hpa 990.8 hpa 992.9hpa

 

 

   * Τα μετεωρολογικά δεδομένα των σταθμών: Κάντζας, Σπάτων κ΄  Λαυρίου παρέχονται στην atticaweather απο το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
 του Αστεροσκοπείου Αθηνών (
http://www.meteo.gr/) το οποίο κ΄ ευχαριστούμε θερμά!

** Ο χρήστης αναλαμβάνει με δικιά του ευθύνη, την οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων. Η atticaweather είναι ερασιτεχνική σελίδα καιρού κ΄  παρέχει τα δεδομένα της ελεύθερα στους τελικούς χρήστες και αποποιείται τυχόν εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες για οποιαδήποτε σκοπό. Σε καμμία περίπτωση η atticaweather  δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη απέναντι στον τελικό χρήστη ή σε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη ζημιά ή απώλεια κέρδους που μπορεί να αποβεί από την χρήση των δεδομένων της.

Εχουμε 1 επισκέπτη συνδεδεμένο