Ζωντανά ο καιρός στο Νομό Αττικής

   

Μηνιαίες καταγραφές των σταθμών της  Ανατολικής Αττικής

 Σταθμοί

Ν. Μάκρη Κάντζα Σπάτα Μαρκόπουλο Καλύβια Κερατέα Πόρτο Ράφτη Λαύριο Βάρκιζα
   Temp. max: 25.1 oC 24.1 oC oC 23.9  oC 24.2 oC oC oC 23.1 oC 33.6 oC
    Temp. min: 5.0 oC 4.8 oC oC 5.7 oC 5.6 oC oC oC 7.4 oC -67.8 oC
 Temp. mean: 13.oC 12.4oC 12.5oC 13.1oC 13.0oC oC 13.7oC 13.9oC 27.5oC
             Rain : 24.0 mm 22.8 mm 18.4 mm 15.0 mm 13.6 mm 17.6 mm 12.0 mm 14.4 mm 19.6 mm
      Rate max: 70.4 mm/h 65.0 mm/h mm/h 76.2 mm/h 53.6 mm/h mm/h mm/h 47.6 mm/h 116.4 mm/h
   Days Rain :  4  8  11  10  9  0  8  10  1
   Max Speed: 54.7 km/h 45.1 km/h km/h 32.2 km/h 57.9 km/h km/h km/h 64.4 km/h 56.3 km/h
   Avg Speed:  6 km/h  2.9 km/h  10.5 km/h  8.8 km/h  8.7 km/h   km/h  11.2 km/h  11.7 km/h  9.3 km/h
   Humid.max: 95% 93% % 99% 91% % % 91% 93%
    Humid.min: 22% 20% % 30% 21% % % 26% 32%
   Barom.max: 1025.5 hpa 1028.7 hpa hpa 1028.1 hpa 1027.1 hpa hpa hpa 1023.9 hpa 1016.1 hpa
    Barom.min: 999.7 hpa 1002.5 hpa hpa 1002.4 hpa 1001.6 hpa hpa hpa 998.7 hpa 999.9hpa

Ετήσιες καταγραφές των σταθμών της  Ανατολικής Αττικής

 Σταθμοί

Ν. Μάκρη Κάντζα Σπάτα Μαρκόπουλο Καλύβια Κερατέα Πόρτο Ράφτη Λαύριο Βάρκιζα
   Temp. max: 5.0 oC 24.1 oC oC 5.7  oC 24.2 oC oC oC 23.1 oC 33.6 oC
    Temp. min: 0.9 oC -2.4 oC oC -0.6 oC 0.2 oC oC oC 1.3 oC -67.8 oC
             Rain : 134.4 mm 148.0 mm 116.0 mm 127.4 mm 100.4 mm 140.6 mm 124.6 mm 123.0 mm 146.0 mm
      Rate max: 147.8 mm/h 129.4 mm/h mm/h 109.8 mm/h 65.4 mm/h mm/h mm/h 118.8 mm/h 202.2 mm/h
   Max Speed: 67.6 km/h 56.3 km/h km/h 75.6 km/h 78.9 km/h km/h km/h 82.1 km/h 75.6 km/h
  Humid.max: 98% 95% % 99% 92% % % 93% 95%
    Humid.min: 22% 20% % 30% 21% % % 26% 23%
   Barom.max: 1034.9 hpa 1038.0 hpa hpa 1037.1 hpa 1035.8 hpa hpa hpa 1031.9 hpa 1040.3 hpa
    Barom.min: 999.7 hpa 1002.5 hpa hpa 1002.4 hpa 1001.6 hpa hpa hpa 998.7 hpa 990.0hpa

 

 

   * Τα μετεωρολογικά δεδομένα των σταθμών: Κάντζας, Σπάτων κ΄  Λαυρίου παρέχονται στην atticaweather απο το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών
 του Αστεροσκοπείου Αθηνών (
http://www.meteo.gr/) το οποίο κ΄ ευχαριστούμε θερμά!

** Ο χρήστης αναλαμβάνει με δικιά του ευθύνη, την οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων. Η atticaweather είναι ερασιτεχνική σελίδα καιρού κ΄  παρέχει τα δεδομένα της ελεύθερα στους τελικούς χρήστες και αποποιείται τυχόν εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες για οποιαδήποτε σκοπό. Σε καμμία περίπτωση η atticaweather  δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη απέναντι στον τελικό χρήστη ή σε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη ζημιά ή απώλεια κέρδους που μπορεί να αποβεί από την χρήση των δεδομένων της.

Εχουμε 3 επισκέπτες συνδεδεμένους